Вплив шкідливих викидів в атмосферу на корозійну стійкість композитів (Cu-Zr-Y)-Mo

Ескіз

Дата

2016

Автори

Гречанюк, В. Г.
Гречанюк, І. М.
Маценко, О. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

ІТГІП

Анотація

В роботі розглянуто вплив шкідливих викидів в атмосферу СО2 і SO2 на корозійну стійкість композиційних матеріалів (Cu-Zr-Y)-Mo, отриманих методом електронно-променевого випаровування-конденсації у вакуумі. Показано, що корозійна стійкість зменшується при підвищенні вмісту молібдену в зразках. Інтенсивність корозійних пошкоджень збільшується при випробуваннях в різних середовищах в такій послідовності: найменша – у дистильованій воді, потім – SO2 і найбільша – в атмосфері CO2. Вагові і глибинні показники корозії матеріалу (Cu-Zr-Y)-Mo, розраховані в різних середовищах на основі гравіметричних досліджень, підтвердили, що найбільші корозійні пошкодження спостерігаються в атмосфері СО2.

Опис

Ключові слова

композиційні матеріали, електронно-променева технологія, корозія, рентгеноструктурний аналіз, структурні мікрорентгено-спектральні та гравіметричні дослідження, кафедра хімії

Бібліографічний опис

Гречанюк В. Г. Вплив шкідливих викидів в атмосферу на корозійну стійкість композитів (Cu-Zr-Y)-Mo / В. Г. Гречанюк, І. М. Гречанюк, О. В. Маценко // Екологічна безпека та природокористування : зб. наук. праць / Ін-т телекомунікацій і глобал. інформ. простору ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. : О. С. Волошкіна, О. М. Трофимчук – Київ : ІТГІП , 2016. – Вип. 1 – 2 (21) . – С. 63 – 68. – Бібліогр. : 5 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset