The role of the manager in the formation of socio-psychological climate in the team

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Автори
Kim, A.
Konovalov, V.
Kopchak, A.
Kubanov, R.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Ліра-К
Анотація
Опис
Ключові слова
кафедра економіки та менедждменту ВСП "ІІНО КНУБА", manager, socio-psychological climate, team
Бібліографічний опис
The role of the manager in the formation of socio-psychological climate in the team / A. Kim, V. Konovalov, A. Kopchak, R. Kubanov // Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві : IV Міжнародна науково-практична конференція : програма та тези доповідей, Київ, 7 – 8 червня 2022 / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; ред. О. Ю. Бєлєнкова. – Київ : Ліра-К, 2022. - С. 326 – 328. – Бібліогр. : 3 назви.