Поведінка проектно-орієнтованої системи в точці біфуркації

Ескіз недоступний
Дата
2015
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Побудова моделі еволюції проектно-орієнтованої системи і опис її поведінки в точці біфуркації є актуальним науковим завданням, яке дозволяє формувати стратегії для забезпечення стійкості процесів розвитку організації під впливом турбулентності оточення. У статті досліджено поведінку проектно-орієнтованої системи в точці біфуркації, описано стаціонарну рівновагу системи і стійку періодичну рівновагу. Розроблено концептуальну модель поведінки проектно-орієнтованої системи в точці біфуркації, яка дозволяє відобразити і проаналізувати зв'язки та взаємодії між елементами системи. Запропоновано модель еволюції проектно-орієнтованої системи, яка створена на основі теорії диференціальних рівнянь з одним керуючим параметром і розмірністю фазового простору, що дорівнює трьом. Роботи проектів, зв’язки проектів і структури проектів розглянуто в якості змінних системи, в якості керуючого параметра – інтегральний індекс довіри. Модель еволюції проектно-орієнтованої системи й аналіз поведінки системи в точці біфуркації дозволяють відобразити функціонування і розвиток організації при нелінійних змінах внутрішнього та зовнішнього оточення.
Опис
Ключові слова
проектно-орієнтована система, поведінка системи, інтегральний індекс довіри, точка біфуркації, синергетика, керуючий параметр, стаціонарна рівновага системи, стійка періодична рівновага системи, кафедра управління проектами
Бібліографічний опис
Лазарева М. В. Поведінка проектно-орієнтованої системи в точці біфуркації / М. В. Лазарева // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов. – Київ : КНУБА, 2015. – № 24. – С. 36-41. - Бібліогр. : 15 назв.
Зібрання