Місце діяльності і творчої спадщини архітектора сценографа Ф. Кізлера у світовому театральному просторі

Ескіз недоступний
Дата
2016
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
В статті висвітлена діяльність і творча спадщина Фредеріка Кізлера у світовому театральному просторі, сценографії і архітектурі.
Опис
Ключові слова
театральний простір, сценографія, архітектура, театральное пространство, сценография, архитектура, theater space, scenography, architecture
Бібліографічний опис
Проскуряков В. І. Місце діяльності і творчої спадщини архітектора сценографа Ф. Кізлера у світовому театральному просторі / В. І. Проскуряков, К. В. Янчук // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. - Київ : КНУБА, 2016. - Вип. 8-9. - С. 117-125. - Бібліогр. : 22 назви.
Зібрання