Використання імітаційного моделювання для формування нормативів витрат ресурсів для будівельних процесів

Ескіз

Дата

2013

Автори

Задоров, В. Б.
Шпирний, В. Т.
Шабала, Є. Є.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Запропоновано підхід до ефективного розрахунку нормативів витрат ресурсів на будівельні процеси рівня кошторисного виміру за допомогою імітаційного моделювання. В якості математичного апарату для моделювання динамічних дискретних систем пропонується використовувати мережі Петрі.

Опис

Ключові слова

кошторисні нормативи, уточнення ресурсних нормативів будівельних процесів, імітаційне моделювання будівельних процесів, мережі Петрі, візуальне моделювання, метод Монте-Карло, кафедра інформаційних технологій, кафедра кібербезпеки та комп’ютерної інженерії

Бібліографічний опис

Задоров В. Б. Використання імітаційного моделювання для формування нормативів витрат ресурсів для будівельних процесів / В. Б. Задоров, В. Т. Шпирний, Є. Є. Шабала // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов. – Київ : КНУБА, 2013. – № 13. – С. 97-103. - Бібліогр. : 8 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced