Фрактальна модель розвитку складних процесів у молекулярних системах

Ескіз

Дата

2020

Автори

Клапченко, Василь Іванович
Краснянський, Григорій Юхимович
Кузнецова, Ірина Олександрівна
Закревська, Анастасія Олегівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Загальновідома складність в описанні та управлінні розвитком складних процесів у молекулярних системах, які на етапах трансформації проходять стадії: від конденсованого стану до стану газу. В роботі запропоновано фрактальну модель розвитку таких процесів, яка базується на обґрунтованому способі вибору стохастичного генератора фракталу, що забезпечує стохастичність самому фракталу, зберігає достатню самоподібність і гарантує варіабельність, тобто адаптивність до зовнішніх умов. Методика вибору генератора ґрунтується на особливостях фізичного експерименту дослідження критичних точок рідина − пара, поведінка молекулярних систем в яких становить одну з проблем статистичної фізики. Аналіз засвідчив, що формування фрактальних моделей процесів у молекулярних системах веде до уточнення та розширення уявлень про просторовий хаос у таких системах, а також допомагає виокремити ентропію просторового безладдя як окремий фактор в описанні та управлінні подібними процесами. Зокрема проведені розрахунки фрактальних моделей на основі генераторів фракталу n = m = 2, n = m = 3, n = m = 4, де n – кількість частинок, а m – кількість просторових комірок, показали, що тільки для моделі з генератором n = m = 3 температурна залежність ентропії має характерну поведінку типу λ-точки у фазових переходах другого роду, до яких належать і критичні точки переходу рідина − пара. Це означає, що фрактальна модель процесів у молекулярних системах є чутливою до особливих точок і особливих станів молекулярних систем і може бути застосована до розв’язання інших складних задач у теорії і практиці використання молекулярних систем. Відмічено, що в розріджених газових системах стан рівнорозподілу молекул по просторових комірках не є найбільш імовірним. Аналізу цього факту може бути присвячене окреме дослідження.

Опис

Ключові слова

фрактал, стохастичний фрактал, генератор фракталу, розрізненість, термодинамічна ймовірність, ентропія, критичний стан, зрівноважений стан, кафедра фізики

Бібліографічний опис

Фрактальна модель розвитку складних процесів у молекулярних системах / В. І. Клапченко, Г. Ю. Краснянський, І. О. Кузнецова, А. О. Закревська // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2020. – № 44. – С. 175 - 181. - Бібліогр. : 15 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset