Моделі та методи оцінки критеріїв ефективності рішень забезпечення техногенної безпеки у будівництві

Ескіз

Дата

2010

Автори

Горгураки, В. Ф.
Ізмайлова, О. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Дано загальну характеристику базового сценарію комплексної оцінки інноваційних рішень щодо забезпечення техногенної безпеки об’єктів будівництва. Оцінка базується на врахуванні різноаспектних кількісних та якісних критеріїв їх ефективності. Значення критеріїв та міра їх значущості визначаються в різних умовах доступності та визначеності інформації.

Опис

Ключові слова

інноваційні об’єкти, техногенна безпека, кількісні та якісні критерії, експертне оцінювання, згортка критеріїв, кафедра кібербезпеки та ком’ютерної інженерії

Бібліографічний опис

Горгураки В. Ф. Моделі та методи оцінки критеріїв ефективності рішень забезпечення техногенної безпеки у будівництві / В. Ф. Горгураки, О. В. Ізмайлова // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов. – Київ : КНУБА, 2010. – № 3. – С. 48 - 55. - Бібліогр. : 11 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset