Вплив неорганізованого паркування на функціональнопланувальну структуру та життєздатність міста

Ескіз

Дата

2017

Автори

Любицький, Р. І.
Петришин, Г. П.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглядається негативний вплив неорганізованого паркування на функціонально-планувальну структуру та життєздатність міста. Виділяються проблеми, які виникають внаслідок слабкого управління паркуванням, серед них - ускладнення транспортно-пішохідного руху, негативний вплив на дорожньо-транспортну безпеку, неефективне функціональне використання міського простору, зниження туристичної привабливості міст, а також погіршення стану навколишнього середовища. Зазначаються планувальні та адміністративні підходи до їх вирішення.

Опис

Ключові слова

неорганізоване паркування, управління паркуванням, проблеми паркування, обмеження паркування у містах, неорганизованные парковки, управление парковками, проблемы паркования, ограничение парковок в городах, unorganized parkings, parking management, parking problems, parkings restriction in the city

Бібліографічний опис

Любицький Р. І. Вплив неорганізованого паркування на функціональнопланувальну структуру та життєздатність міста / Р. І. Любицький, Г. П. Петришин // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. – Київ : КНУБА, 2017. – Вип. 13. – С. 127-138. - Бібліогр. : 14 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset