Застосування wavelet-аналізу як прикладного інструментарію вияву та подолання невизначеності у проектах біосферосумісного будівництва

Ескіз

Дата

2017

Автори

Чернишев, Денис Олегович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Наведено результати пошуку передових аналітичних засобів і методико-алгоритмічних прийомів організаційно-технологічної та стохастичної оцінки подолання ризиків та загроз у проектах біосферосумісного будівництва з метою гармонізації характеристик життєвого циклу цих проектів з характеристиками мікросередовища їх впровадження. Застосування wavelet-аналізу запроваджує для девелопера нову критеріальну основу вибору варіантів реалізації будівельного проекту у процесі підготовки тендерів щодо виконавців загально-будівельних та спеціальних робіт. Базисом такого інструментарію є: методи багатофакторного, багатокомпонентного моделювання та багатокритеріального вибору альтернатив організації будівництва для проектів за умови застосування рівня біосферосумісності в якості провідної аналітичної координати такого моделювання. Зазначені моделі, реалізовані у форматі сучасного будівельного девелопменту, слугуватимуть у подальшому основою для організаційно-технологічної та екологічної експертизи проектів, які разом забезпечують девелоперу належний моніторинг інвестиційного циклу будівельного проекту, додержання графіка та бюджету проекту, належну виконавчу дисципліну та якість виконання робіт.

Опис

Ключові слова

wavelet-аналіз, стохастична оцінка, невизначеність середовища, будівельний проект, кафедра водопостачання та водовідведення

Бібліографічний опис

Чернишев Д. О. Застосування wavelet-аналізу як прикладного інструментарію вияву та подолання невизначеності в проектах біосферосумісного будівництва / Д. О. Чернишев // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2017. – № 31. – С. 198 - 203. - Бібліогр. : 10 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced