Публічне управління та влада: відповідальність як принцип системної організації

Ескіз недоступний
Дата
2016
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Економічна думка
Анотація
Предметом наших розробок є проблематика публічного управління, публічної влади та публічної служби. Вирішення наукового та, насамперед, науково-прикладного завдання сутності організаційно-правових засад розвитку організації публічного управління, публічної влади та публічної служби детерміновано суспільним інтересом засобів гарантування верховенства права та найвищої соціальної цінності, якою є людина, та точніше – громадяни України, їх життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека. Єдиний за своєю сутністю предмет владної діяльності обумовлює проблемність питання компетенції та відповідальності інституційної структури її здійснення.
Опис
Ключові слова
влада, публічне управління, відповідальність, принцип системної організації
Бібліографічний опис
Сушинський О. І. Публічне управління та влада: відповідальність як принцип системної організації / О. І. Сушинський // Регіональна політика : історичні витоки, законодавче регулювання, практична реалізація : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. та ін. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2016. - Вип. 2, ч. 1 : Друга міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 14-15 грудня 2016 р. - С. 53 - 58.