Вибір території під багатоквартирний будинок з позиції системологічного підходу

Ескіз

Дата

2016

Автори

Гайна, Георгій Анатолійович
Єрукаєв, Андрій Віталійович
Гончаренко, Тетяна Андріївна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

В сучасному динамічному світі управління містом є досить складною задачею, оскільки необхідно враховувати безліч об’єктів, процесів, а також зв’язки, що описують взаємодію між ними. Крім того є ще багато прихованих елементів, виявлення яких потребує значних зусиль і фінансових витрат. Також важливою є правильна організація будівництва багатоквартирних будинків, що є складовою управління містом. Особливу увагу необхідно приділити вибору території, на якій і буде побудована житлова будівля, оскільки від розташування будинку великою мірою залежить рівень комфортності проживання майбутніх мешканців. З точки зору системології розглядається складна система, що поєднує в собі всі етапи реалізації розглянутого об’єкта дослідження: розгляд вільної території, розставлення пріоритетів для факторів впливу, їх оцінка та прийняття остаточного рішення. Введено такі поняття: система, що займає найголовніше місце в усьому подальшому дослідженні, її внутрішнє представлення, а також (як один із способів розкриття щойно згаданого елементу системології) запропоновані діаграми потоків даних з усіма їх складовими елементами. Виконані дослідження дають змогу розкрити переваги розглянутої системи, яка на відміну від наявної, дозволить враховувати більшу кількість факторів, що впливають на вибір території під багатоквартирний будинок.

Опис

Ключові слова

система, елемент, структура, модель «чорної скриньки», діаграма потоків даних, кафедра інформаційних технологій

Бібліографічний опис

Гайна Г. А. Вибір території під багатоквартирний будинок з позиції системологічного підходу / Г. А. Гайна, А. В. Єрукаєв, Т. А. Гончаренко // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2016. – № 27. – С. 106-111. - Бібліогр. : 13 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset