Нормативно-правова основа вивчення діяльності сільських добровільних товариств в Україні (кін. хіх - поч. XX ст.)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Автори
Силка, Оксана Захарівна
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Карт-Бланш
Анотація
Становлення і прогресивний розвиток сучасного демократичного суспільства нерозривно пов’язаний і безпосередньо залежить від існування простору громадської ініціативи і активного функціонування особливих груп населення, члени яких об’єднуються на принципах самоорганізації й які інституціоналізуються в процесі своєї діяльності. Такими інститутами виступають в тому числі й громадські організації - добровільні об’єднання фізичних осіб (та/або юридичних осіб приватного права) для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних (економічних, соціальних, культурних, екологічних та ін.) інтересів. Громадські організації, з одного боку здійснюють вплив на процес становлення громадянського суспільства та процеси демократичного розвитку держави, а з іншого - самі виступають складовою частиною громадянського суспільства, разом з політичними інститутами та економічними процесами. Категорія «громадянське суспільство» в умовах існування сучасної держави Україна є одним з ключових; сфера суспільної активності розглядається тим полем, у рамках якого існує можливість для самореалізації інтересів, прав і свобод кожного громадянина.
Опис
Ключові слова
сільські добровільні товариства, діяльність сільських добровільних товариств, нормативно-правова основа вивчення діяльності сільських добровільних товариств
Бібліографічний опис
Силка О. З. Нормативно-правова основа вивчення діяльності сільських добровільних товариств в Україні (кін. хіх - поч. XX ст.) / О. З. Силка // Регіональна політика : законодавче регулювання та практична реалізація : Перша міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 24-25 листопада 2015 р. : зб. матеріалів /; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Карт-Бланш, 2015. – С. 340 - 344. - Бібліогр. : 3 назви.