Задача параметричної оптимізації та нечіткі множини

Ескіз недоступний
Дата
2010
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто задачу параметричної оптимізації інженерної мережі з дискретними та нечіткими змінними, які виражають невизначеність вихідних даних. Запропоновано алгоритм розв’язання сформульованої задачі.
Опис
Ключові слова
інженерна мережа, параметрична оптимізація, математична модель, нечіткі змінні та числа, кафедра інформаційних технологій проектування та прикладної математики
Бібліографічний опис
Полтораченко Н. І. Задача параметричної оптимізації та нечіткі множини / Н. І. Полтораченко // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов – Київ : КНУБА, 2010. – № 3. – С. 81 - 83. - Бібліогр. : 7 назв.
Зібрання