Задача параметричної оптимізації та нечіткі множини

Ескіз

Дата

2010

Автори

Полтораченко, Н. І.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглянуто задачу параметричної оптимізації інженерної мережі з дискретними та нечіткими змінними, які виражають невизначеність вихідних даних. Запропоновано алгоритм розв’язання сформульованої задачі.

Опис

Ключові слова

інженерна мережа, параметрична оптимізація, математична модель, нечіткі змінні та числа, кафедра інформаційних технологій проектування та прикладної математики

Бібліографічний опис

Полтораченко Н. І. Задача параметричної оптимізації та нечіткі множини / Н. І. Полтораченко // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов – Київ : КНУБА, 2010. – № 3. – С. 81 - 83. - Бібліогр. : 7 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset