Інтеграція методів управління окремими проектами з методом матричного управління портфелями типових проектів

Ескіз недоступний
Дата
2016
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В роботі розглянуто питання вдосконалення управлінської діяльності будівельних компаній та формування ефективного механізму реалізації стратегічних цілей компанії. Визначено проблему інтеграції методів управління окремими проектами і програмами з методом управління портфелями типових проектів і програм (ПТПП) на вітчизняних підприємствах. Показано, що для інтеграції цих методів необхідна розробка і впровадження матричних моделей управління ПТПП. В роботі показано, що для ефективного управління на рівні окремих проектів і ПТПП необхідно розглядати та погоджувати плани окремих проектів і програм з позицій зручності для реалізації всього ПТПП; планувати дії топ-менеджменту під плани проектів. Виділено два рівня управління портфелем типових проектів і програм і розроблено метод ієрархічного планування проектів і програм, що враховує матричну модель управління ПТПП. Він базується на розподілі функцій планування за рівнями системи управління з їх інтеграцією в єдину систему матричного управління ПТПП. Запропоновано метод адміністрування портфелів проектів і програм та представлено схему інформаційних взаємодій при реалізації процесів матричного управління ПТПП.
Опис
Ключові слова
типові проекти і програми, управління портфелем проектів і програм, портфельна подія, матрична модель, метод матричного управління, кафедра управління проектами
Бібліографічний опис
Тесля Ю. M Інтеграція методів управління окремими проектами з методом матричного управління портфелями типових проектів / Ю. M. Тесля, Н. Ю. Єгорченкова, Т. В. Латишева // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2016. – № 25. – С. 66 - 72. - Бібліогр. : 15 назв.
Зібрання