Використання методів інтеграції для створення узагальненої інформаційної моделі будівельного об’єкта

Ескіз

Дата

2016

Автори

Барабаш, Марія Сергіївна
Київська, Катерина Іванівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Викладено сучасні принципи інформаційного моделювання будівельних об’єктів. Розглянуто різні системи автоматизованого проектування, які використовуються для створення комп'ютерних моделей будівельних об’єктів на різних стадіях проектування. Проведено аналіз наведених методів інтеграції систем автоматизованого проектування. Обґрунтовано створення нового методу інтеграції параметричної моделі на базі програмного комплексу САПФІР-3D, суть якого полягає у створенні окремого файлу, в якому міститься додаткова інформація про елементи інформаційної моделі будівельного об’єкта. Доцільність такого підходу в тому, що будівельні моделі проектуються як єдине ціле, і при зміні інформації по будь-якому елементу, автоматично змінюються параметри всіх пов’язаних з ним елементів. Також в статті наведені результати роботи створеного модуля інтеграції графічної двовимірної моделі будівлі в 3D модель.

Опис

Ключові слова

BIM-технологія, параметричне моделювання, інформаційні технології, системи автоматизованого проектування, інтеграція, кафедра інформаційних технологій

Бібліографічний опис

Барабаш М. С. Використання методів інтеграції для створення узагальненої інформаційної моделі будівельного об’єкта / М. С. Барабаш, К. І. Київська // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2016. – № 25. – С. 114 - 120. - Бібліогр. : 12 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced