Особливості атрибуції будівельних проектів у господарському портфелі девелоперської компанії

Ескіз недоступний
Дата
2017
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В умовах обмежених ресурсів актуалізується проблематика сполучення інноваційних інструментів формування бізнес-портфеля з модернізованою системою бізнес-індикаторів діяльності компанії-девелопера, які відображають акумулювання матеріальних, фінансових, людських ресурсів в межах мультипроектної виробничої програми та їх спрямування для досягнення цілей інвестування. На основі підсумків науково-методичного опрацювання функціональної сутності, змісту та параметричного наповнення прикладних методів та моделей формування бізнес-портфеля, визначено створюваний інструментарій розробки виробничої програми як: поетапний та інтегрований, об’єднувальний ресурсний, проектно-орієнтований (цільовий), ситуативний та іміджевий підходи.
Опис
Ключові слова
будівельний проект, бізнес-індикатори, господарський портфель, девелопер, кафедра менеджменту в будівництві
Бібліографічний опис
Гергі Д. С. Особливості атрибуції будівельних проектів у господарському портфелі девелоперської компанії / Д. С. Гергі // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2017. – № 32. – С. 104-109. - Бібліогр. : 8 назв.
Зібрання