Застосування системного аналізу в управлінні проектами забезпечення якості транспортних послуг

Ескіз

Дата

2017

Автори

Мельниченко, Олександр Іванович
Чечет, Анна Михайлівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Формування ефективної транспортної політики має важливе значення як для розвитку транспортної галузі, так і для розвитку міст. Одним з найважливіших напрямів процесу організації пасажирських перевезень є підвищення якості надання транспортних послуг, яке на сьогодні здійснюється за допомогою управління проектами. За результатами досліджень та аналізу інформації про стан системи організації/установ щодо перевезень пасажирів, а також структурного і/або функціонального аналізу сформовано модель типу «чорної скриньки», яка є вихідною для побудови моделей складової системи та акцентує увагу на взаємодії системи саме із зовнішнім середовищем. Зазначимо, що для розвитку моделювання і деталізації опису складу системи розроблено модель складу системи організації пасажирських перевезень, яка сприяє покращенню якості надання транспортних послуг транспортом загального користування. Таким чином, відповідно до запропонованих та розроблених моделей були визначені основні властивості об’єкта, тобто відображені властивості, які відповідають основним цілям щодо покращення якості транспортних послуг. За допомогою параметричного аналізу було виокремлено основні підсистеми та визначено вхідні та вихідні параметри організації перевезень пасажирів, визначено цілі функціонування та параметри підсистеми. Встановлено, що доцільність використовування наявних підсистем визначають основні напрямки і вдосконалення, які безпосередньо забезпечують поліпшення тих параметрів, які надають максимальний вплив на ефективність управління щодо задоволення потреб населення якістю транспортних послуг.

Опис

Ключові слова

надання транспортних послуг, модель, управління проектами, системний аналіз, перевезення пасажирів

Бібліографічний опис

Мельниченко О. І. Застосування системного аналізу в управлінні проектами забезпечення якості транспортних послуг / О. І. Мельниченко, А. М. Чечет // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2017. – № 32. – С. 58-64. - Бібліогр. : 11 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset