Стилістика архітектури Малоазійських гробниць 1 тис. до н. е.: генеза, контекст, епігони

Ескіз

Дата

2018

Автори

Горбик, О. О.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Публікація є спробою подолання проблеми недостатньої дослідженності різноманіття форм і взаємовпливів при формоутворенні малоазійських гробниць 1 тис. до н. е. Запропонована систематизація типів та форм гробниць, характерних певним періодам та регіонам Малої Азії, уточнені та введені в науковий оббіг українського архітектурознавства приклади, наведені аналогії, епігони та паралелізми щодо форм малоазійських гробниць.

Опис

Ключові слова

кафедра основ архітектури і архітектурного проектування, архітектура Малої Азії, гробниці, кургани, печерні гробниці, стильові риси та характерні форми архітектури

Бібліографічний опис

Горбик О. О. Стилістика архітектури Малоазійських гробниць 1 тис. до н. е.: генеза, контекст, епігони / О. О. Горбик // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков.- Київ : КНУБА, 2018. - Вип. 16. - С. 185-192. - Бібліогр. : 9 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset