Електрокоагуляція води змінним струмом напругою 220 В

Ескіз

Дата

2019

Автори

Аргатенко, Тетяна Вікторівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Процес електрокоагуляції є одним з актуальних напрямків досліджень останнього десятиліття. На ефективність електрокоагуляції впливає ряд факторів, зокрема електричні параметри організації процесу: анодна щільність струму та робоча напруга. Використання постійного струму супроводжується явищем пасивації електродного блоку і, як наслідок, при незмінній величині напруги – зменшенням у часі величини струму у мережі електрокоагулятора. Була розглянута можливість модернізації конструкції електрокоагулятора та зміни в організації проведення самого процесу електрокоагуляції з метою мінімізації описаних складнощів. Досліджено роботу електрокоагулятора з серією відокремлених одна від одної пар біполярних електродів, розміщених за послідовною схемою. Вивчено електричні параметри роботи установки при змінному електричному струмі та з напругою побутової електромережі (220 В). Показано, що сумарна напруга, що подається на електрокоагулятор, для кожної окремої пари біполярних електродів ділиться пропорційно електричному опору прошарку води між ними. Для непроточного стану води в системі спостерігається певне зменшення в часі загального розрахованого електричного опору, що може бути пов’язаним з нагріванням води у кюветах від проходження електричного струму. Процес утворення електролітично генерованого коагулянту при біполярному розташуванні електродів відбувається у кожній окремій ємності, а що загальна маса утвореного коагулянту mзаг в даній схемі, що складається з n ємностей, буде еквівалентна виразу: m_заг≅m_i∙n.

Опис

Ключові слова

електрокоагуляція, біполярні електроди, змінний струм, напруга 220 В, кафедра водопостачання та водовідведення

Бібліографічний опис

Аргатенко Т. В. Електрокоагуляція води змінним струмом напругою 220 В / Т. В. Аргатенко // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т. буд-ва і архіт. ; гол. ред. А. М. Кравчук. - Київ : КНУБА, 2019. - Вип. 32. - С. 6 - 14. - Бібліогр. : 14 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset