Економетричний інструментарій управління фінансовою безпекою підприємств будівництва

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017-12-21
Автори
Сорокіна, Л. В.
Гойко, А. Ф.
Стеценко, С. П.
Ізмайлова, К. В.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Діонат
Анотація
Монографія присвячена розробці актуальних теоретичних основ і практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності управління фінансовою безпекою підприємств будівництва.
Опис
Ключові слова
економічна безпека, будівельне підприємство, фінансова стійкість, економіко-математичне моделювання, кафедра економіки будівництва
Бібліографічний опис
Економетричний інструментарій управління фінансовою безпекою будівельного підприємства : монографія / Л. В. Сорокіна , С. П. Стеценко, А. Ф Гойко [та ін.] ; за наук. ред. Л. В. Сорокіної, А. Ф. Гойко ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. - Київ : Діонат, 2017. - 404 с. - Бібліогр. : 359 назв. Sorokina, L.V., Goiko, A.F., Stetsenko, S.P., Izmailova, K.V. (2017) Ekonometrychnyy instrumentariy upravlinnya finansovoyu bezpekoyu pidpryyemstv budivnytstva [Econometric tools for financial security management of construction companies], Кyiv. KNUBA. [in Ukrainian].
Зібрання