Архітектурно-будівельна концепція розвитку Київського національного університету будівництва і архітектури

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Автори
Слєпцов, О. С.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто багаторічну історію Київського національного університету будівництва і архітектури і зміст розробленої проф. О. С. Слєпцовим архітектурно-будівельної концепції розвитку КНУБА.
Опис
Ключові слова
архітектурно-будівельна концепція, Київський національний університет будівництва і архітектури, розвиток, архитектурно-строительная концепция, киевский национальный университет строительства и архитектуры, развитие, Architectural and construction concept, Kyiv National University of Construction and Architecture, development, Кафедра основ архітектури і архітектурного проектування
Бібліографічний опис
Слєпцов О. С. Архітектурно-будівельна концепція розвитку Київського національного університету будівництва і архітектури / О. С. Слєпцов // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. – Київ : КНУБА, 2014. – Вип. 2. – С. 321-378. – Бібліогр. : 9 назв.
Зібрання