Сучасні системи опалення : методичні вказівки

Ескіз

Дата

2023

Автори

Любарець, Олександр Петрович
Москвітіна, Анна Сергіївна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Містить методику теплотехнічного розрахунку огороджувальних конструкцій приміщень, які розташовані нижче рівня землі. Наведено методику підбору електрокабельних систем опалення та повітряно-опалювальних агрегатів. Призначено для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» галузі знань 19 «Архітектура та будівництво».

Опис

Ключові слова

кафедра теплогазопостачання та вентиляції, опалення, теплова потужність

Бібліографічний опис

Сучасні системи опалення : методичні вказівки : до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Сучасні системи електричного опалення» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» ОПП «Теплогазопостачання і вентиляція» / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладачі : О. П. Любарець, А. С. Москвітіна. - Київ : КНУБА, 2023. - 48 с. : іл. - Бібліогр. : с. 33-34.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced