Оновлення процесу проектування об’єктів в предметному дизайні

Ескіз недоступний
Дата
2018
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Оновлено процес проектування на прикладі об’єктів предметного дизайну. Наведені задачі та етапи роботи над проектом. Розглянуто варіанти трансформації форми.
Опис
Ключові слова
кафедра дизайну архітектурного середовища, учбовий процес, предметний дизайн, глибинна трансформація, поверхнева трансформація
Бібліографічний опис
Праслова В. О. Оновлення процесу проектування об’єктів в предметному дизайні / В. О. Праслова, А. С. Андрощук // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков.- Київ : КНУБА, 2018. - Вип. 16. - С. 145-152. - Бібліогр. : 5 назв.
Зібрання