Ціннісно-орієнтований аналіз прийняття рішень в управлінні проектами

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Автори
Молоканова, Валентина Михайлівна
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто процеси прийняття рішень у проектах на основі домінуючих в організації цінностей. Встановлено, що у проектах процеси прийняття рішень мають розглядатись з позиції принципово нової парадигми – на основі домінуючих ціннісних мемів, що дає змогу більш коректно провести розрахунки оцінки цінності продукту проекту. Запропоновано аналіз методів прийняття рішень у проектах з урахуванням впливу поведінкових компетенцій особи, що приймає рішення, визначено, що такий аналіз має сприяти розвитку професійної компетентності проектних менеджерів.
Опис
Ключові слова
ціннісний підхід, прийняття рішень, теорія цінностей, цемемна парадигма управління проектами
Бібліографічний опис
Молоканова В. М. Ціннісно-орієнтований аналіз прийняття рішень в управлінні проектами / В. М. Молоканова // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2016. – № 25. – С. 32 - 39. - Бібліогр. : 20 назв.
Зібрання