Особливості планувальної організації сенсорного саду при реабілітаційних центрах

Ескіз

Дата

2019

Автори

Ковальська, Гелена Леонідівна
Обиночна, З. В.
Kovalska, G.
Obynochna, Z.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

The concept of "sensory garden" is considered in the article, the scientific experience of using sensory gardens in medical institutions has been analyzed, recommendations on the features of organization of the sensory garden planning at rehabilitation centers have been identified and given У статті розглянуто поняття «сенсорний сад», проаналізовано науковий досвід із проектування сенсорних садів, вивчено світовий досвід використання сенсорних садів при лікувальних закладах, виявлено та надано рекомендації щодо особливостейорганізації планування сенсорного саду при реабілітаційних центрах.

Опис

Ключові слова

ландшафт, сенсорний сад, реабілітаційний центр, landscape, sensory garden, rehabilitation center, кафедра архітектурно-проектної справи Інституту інноваційної освіти КНУБА

Бібліографічний опис

Ковальська Г. Л. Особливості планувальної організації сенсорного саду при реабілітаційних центрах / Г. Л. Ковальська, З. В. Обиночна / Архітектурний вісник КНУБА : наук.-виробн. зб. // Київ. нац. ун-т буд-ва і арх-ри ; відп. ред. П. М. Куліков. - Київ : КНУБА, 2019. - Вип. 17-18. - С. 290 - 299. - Бібліогр. : 11 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset