Правове регулювання сфери енергоефективності та енергозбереження як чинник інвестиційної активності в будівництві

Ескіз недоступний
Дата
2017
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Енергоефективність та енергозбереження є однією з провідних складових діяльності Української держави на сучасному етапі. Політика енергоефективності та енергозбереження неможлива без відповідного правового забезпечення. Йдеться не лише про технічне регулювання, зокрема про державні будівельні норми, стандарти будівельних конструкцій, виробів та матеріалів тощо, а й про нормативно- правове регулювання в ширшому контексті, яке б політично, економічно, фінансово сприяло формуванню суб’єктами соціальних відносин заходів у цій сфері.
Опис
Ключові слова
кафедра політичних наук, правове регулювання, енергоефективность, енергозбереження
Бібліографічний опис
Перегуда Є. В. Правове регулювання сфери енергоефективності та енергозбереження як чинник інвестиційної активності в будівництві / Є. В. Перегуда, С. Д. Місержи // Будівельне право : проблеми теорії і практики: зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол.: П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ : Бескиди, 2017. – Перша наук. практ. конф., Київ, 3 листопада 2017р. - С. 117 - 126. - Бібліогр. : 24 назви.