Застосування системного геометричного моделювання до проектування енергоефективних архітектурно-будівельних кластерів

Ескіз недоступний
Дата
2019
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто підходи системного геометричного моделювання до проектування енергоефективних архітектурно-будівельних кластерів. Синтез кластерних структур пропонується здійснювати шляхом узгодження характеристик кластера та його структурних одиниць на основі обчислювальних експериментів. При цьому модель кластера представляється у вигляді геометричної конструкції, яка формується з різних структурних одиниць різними методами геометричного моделювання. Наукова новизна роботи полягає в адаптації методу системного геометричного моделювання «під задачу» до задачі формування оптимальних кластерних структур архітектурно-будівельної галузі. Рішення щодо вибору оптимальної структури кластера приймаються експертами на основі порівняння ключових показників діяльності моделей, що синтезовані для заданих умов. Основним критерієм оптимізації є інтегральний ключовий показник енергоефективності. Практична значущість роботи полягає в обґрунтуванні оптимальної структури кластера на етапі проектування.
Опис
Ключові слова
архітектурно-будівельний кластер, енергоефективність, синтез моделей, кластерна структура, кафедра кібербезпеки та комп’ютерної інженерії
Бібліографічний опис
Микитась М. В. Застосування системного геометричного моделювання до проектування енергоефективних архітектурно-будівельних кластерів / М. В. Микитась, А. І. Петриченко, С. А. Теренчук // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2019. – № 37. – С. 88-92. - Бібліогр. : 11 назв.
Зібрання