Застосування системного геометричного моделювання до проектування енергоефективних архітектурно-будівельних кластерів

Ескіз

Дата

2019

Автори

Микитась, Максим Вікторович
Петриченко, Антоніна Іванівна
Теренчук, Світлана Анатоліївна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглянуто підходи системного геометричного моделювання до проектування енергоефективних архітектурно-будівельних кластерів. Синтез кластерних структур пропонується здійснювати шляхом узгодження характеристик кластера та його структурних одиниць на основі обчислювальних експериментів. При цьому модель кластера представляється у вигляді геометричної конструкції, яка формується з різних структурних одиниць різними методами геометричного моделювання. Наукова новизна роботи полягає в адаптації методу системного геометричного моделювання «під задачу» до задачі формування оптимальних кластерних структур архітектурно-будівельної галузі. Рішення щодо вибору оптимальної структури кластера приймаються експертами на основі порівняння ключових показників діяльності моделей, що синтезовані для заданих умов. Основним критерієм оптимізації є інтегральний ключовий показник енергоефективності. Практична значущість роботи полягає в обґрунтуванні оптимальної структури кластера на етапі проектування.

Опис

Ключові слова

архітектурно-будівельний кластер, енергоефективність, синтез моделей, кластерна структура, кафедра кібербезпеки та комп’ютерної інженерії

Бібліографічний опис

Микитась М. В. Застосування системного геометричного моделювання до проектування енергоефективних архітектурно-будівельних кластерів / М. В. Микитась, А. І. Петриченко, С. А. Теренчук // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2019. – № 37. – С. 88-92. - Бібліогр. : 11 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced