Підсилення і відновлення будівельних конструкцій при реконструкції архітектурних пам’ятників Сирії

Ескіз недоступний
Дата
2015
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційна робота є експериментальним дослідженням, в якому використано великий обсяг нормативних, бібліографічних та архівних джерел, що визначає особливості підсилення та відновлення архітектурних пам'яток, аналізує практичний досвід реставрації, дозволяє широко впроваджувати отримані результати для реконструкції стародавніх споруд. Автором надано низку конструктивно-технологічних пропозицій щодо ефективного підсилення та відновлення памятників архітектури.
Опис
Ключові слова
підсилення, реконструкція, пам’ятки архітектури, охорона культурної спадщини, консервація, реставрація, відновлення
Бібліографічний опис
Аліа Мохамад Гіяс. Підсилення і відновлення будівельних конструкцій при реконструкції архітектурних пам’ятників Сирії : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.01 / Аліа Мохамад Гіяс ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ, 2015. - 20 с. - Бібліогр. : с.19.
Зібрання