Бифуркации, неустойчивость, архитектура

Ескіз недоступний
Дата
2014
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Изложен подход, направленный на анализ возможных траекторий развития современной архитектуры в аспекте теории синергетики, в часности - теории бифуркационных сдвигов.
Опис
Ключові слова
Архитектура, неустойчивость, формообразование
Бібліографічний опис
Дубинский В.П. Бифуркации, неустойчивость, архитектура / В. П. Дубинский // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; відп. ред. П.М. Куліков - К.: КНУБА, 2014. - Вип. 4. - С. 17-28. - Бібліогр. : 17 назв.
Зібрання