Становлення архітектурної археології: історія та сьогодення

Ескіз недоступний
Дата
2018
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У статті розглянуто питання розвитку архітектурної археології, визначені основні персоналії, діяльність яких значно мірою вплинула на розуміння необхідності застосування археологічних методів при дослідженнях пам’яток архітектури. Визначено характеристики етапів формування архітектурної археології та їх часові рамки. Зазначено основні характеристики сучасного стану архітектурної археології в Україні та країнах Європи.
Опис
Ключові слова
архітектурна археологія, спадщина, пам’ятка архітектури, розкопки, реставрація, консервація, архитектурная археология, наследие, памятник архитектуры, раскопки, реставрация, консервация, architectural archaeology, heritage, architectural monument, excavations, restoration, conservation
Бібліографічний опис
Веприцька К. Д. Становлення архітектурної археології: історія та сьогодення / К. Д. Веприцька // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков.- Київ : КНУБА, 2018. - Вип. 14-15. - С. 286-296. - Бібліогр. : 27 назви.
Зібрання