Розподіл напружень в основі стрічкових фундаментів

Ескіз

Дата

2009

Автори

Цимбал, С. Й.
Шахмохаммаді, М.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Наведено вирішення задачі про розподіл напружень в пористому середовищі, яким є ґрунти, від вертикальної зосередженої сили, що діє на поверхні та в основі стрічкових фундаментів з урахуванням стану ґрунтів через коефіцієнт пористості. Проведено порівняльний аналіз розподілу напружень в суцільному і пористому середовищах. Показано вплив коефіцієнта пористості на формування напружень в основі стрічкових фундаментів.

Опис

Ключові слова

розподіл напружень, стрічкові фундаменти, ґрунти, пористе середовище, суцільне середовище

Бібліографічний опис

Цимбал С. Й. Розподіл напружень в основі стрічкових фундаментів / С. Й. Цимбал, М. Шахмохаммаді // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.- техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ, 2009. – Вип. 84. – С. 147 - 154. - Бібліогр. : 1 назва.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced