Стимулювання розвитку творчого потенціалу інженерно-технічних працівників будівельних підприємств

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2011
Автори
Бекініна, Наталія Володимирівна
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Дисертація присвячена розробці теоретико-методологічних засад дослідження творчого потенціалу та практичних рекомендацій щодо стимулювання його розвитку в інженерно-технічних працівників будівельних підприємств. У роботі розкрито та поглиблено понятійний апарат, зокрема зміст категорій «трудовий потенціал», «творчий потенціал», «трудовий ресурс підприємства», сутність мотиваційного механізму розвитку творчого потенціалу, роль оплати праці та нематеріальних чинників у системі мотивації. Здійснено аналіз тенденцій розвитку системи підготовки кадрів для будівельної галузі, прогноз обсягів випуску фахівців на довгострокову перспективу. Вдосконалено методику розрахунку посадових окладів і колективних премій, запропоновано проект концепції розвитку творчого потенціалу інженерно-технічних працівників будівельних підприємств. Проаналізовано основні показники оплати праці та їх вплив на формування кадрового потенціалу будівельних підприємств України; виявлено, що мотиваційна функція найбільш повно реалізується в комбінованих схемах заробітної плати, які індивідуалізують доходи працівника шляхом диференціації посадових окладів, оптимізують співвідношення між тарифною і змінною частинами, тобто встановлюють залежність між компетенціями працівника, що необхідні підприємству, і системою виплат; запропонований авторський підхід до розрахунку схеми посадових окладів на основі напрямних профільних таблиць з урахуванням творчої компоненти, визначені основні принципи організації системи преміювання.
Опис
Ключові слова
інженерно-технічний працівник, творчий потенціал, будівельне підприємство, мотивація, система оплати праці, підготовка кадрів, будівельний кластер, концепція
Бібліографічний опис
Бекініна Н. В. Стимулювання розвитку творчого потенціалу інженерно-технічних працівників будівельних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Бекініна Наталія Володимирівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ, 2011. - 21 с. - Бібліогр. : с. 17 - 18.
Зібрання