Оптимізація складу гідрофобізованого ніздрюватого бетону за його вологопереносними і водоутримуючими характеристиками

Ескіз недоступний
Дата
2020-05
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
ХНУБА
Анотація
Ніздрюватобетонні вироби автоклавного твердіння відрізня- ються досить хорошою міцністю, високою теплоізоляційною здат- ністю і дозволяють отримати суттєву економію енергії, необхідної для опалення об’єктів при одночасному забезпеченні здорового мі- кроклімату в приміщеннях. З метою підвищення конкурентоспро- можності ніздрюватих бетонів у сучасних умовах актуальним за- вданням є подальше поліпшення їх фізико-технічних властивостей за рахунок оптимізації складу цих матеріалів і створення енергоз- берігаючих технологій їх виготовлення.
Опис
Ключові слова
кафедра фізики, бетон ніздрюватий, твердіння автоклавне, мікроклімат приміщень
Бібліографічний опис
Оптимізація складу гідрофобізованого ніздрюватого бетону за його вологопереносними і водоутримуючими характеристиками / С. Д. Лаповська, В. І. Клапченко, Г. Ю. Краснянський, Ю. Г. Гасан, І. О.Кузнецова // Інноваційні технології в архітектурі і дизайні : IV Міжнародна науково-практична конференція, (21-22 травня 2020 р., м. Харків) : тези доповідей. – Харків : ХНУБА, 2020. – С. 140 - 141.