Розв'язок математичної моделі проеневого опалення, що створює комфортний тепловий режим в процесі розігріву будівлі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2001
Автори
Строй, Д. А.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Наведено розв'язок математичної моделі забезпечення теплового комфорту в режимі прогріву будинку, за допомогою променевого опалення при змінній темпе ратурі внутрішнього повітря. Отримано залежність температури на поверхні ви промінювача від часу, яка забезпечує такий режим.
Опис
Ключові слова
математична модель забезпечення теплового комфорту, променеве опалення, процес розігріву будівлі
Бібліографічний опис
Строй Д. А. Розв'язок математичної моделі променевого опалення, що створює комфортний тепловий режим в процесі розігріву будівлі / Д. А. Строй // Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і арх-ри ; відп. ред. Худенко А. А. - Київ : КНУБА, 2001. - Вип. 3. - С. 53 - 61. - Бібліогр. : 4 назви.
Зібрання