Порівняння динамічної поведінки віброударної системи в залежності від характеру контакту між її елементами

Ескіз

Дата

2014

Автори

Баженов, В. А.
Погорелова, О. С.
Постнік ова, Т. Г.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Для порівняння динамічної поведінки віброударної системи при різних типах контакту між її елементами – твердому та м‘якому, побудовані та порівнюються криві навантаження та амплітудно-частотні характеристики системи для обох типів удару. Побудови виконуються методом продовження розв‘язку за параметром в сукупності з методом побудови періодичних розв‘язків суттєво нелінійних систем, якими і є віброударні системи, та моделюванням удару нелінійною силою контактної взаємодії, що базується на квазістатичній теорії Герца.

Опис

Ключові слова

віброударна система, твердий та м‘який контакт, крива навантаження,, амплітудно-частотна характеристика, продовження розв‘язку за параметром, теорія Герца, динамічна поведінка, кафедра будівельної механіки

Бібліографічний опис

Баженов В. А. Порівняння динамічної поведінки віброударної системи в залежності від характеру контакту між її елементами / В. А. Баженов, О. С. Погорелова, Т. Г. Постнікова Т. Г. // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ, 2014. – Вип. 92. – С. 83-91. - Бібліогр. : 8 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset