Порівняння динамічної поведінки віброударної системи в залежності від характеру контакту між її елементами

Ескіз недоступний
Дата
2014
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Для порівняння динамічної поведінки віброударної системи при різних типах контакту між її елементами – твердому та м‘якому, побудовані та порівнюються криві навантаження та амплітудно-частотні характеристики системи для обох типів удару. Побудови виконуються методом продовження розв‘язку за параметром в сукупності з методом побудови періодичних розв‘язків суттєво нелінійних систем, якими і є віброударні системи, та моделюванням удару нелінійною силою контактної взаємодії, що базується на квазістатичній теорії Герца.
Опис
Ключові слова
віброударна система, твердий та м‘який контакт, крива навантаження,, амплітудно-частотна характеристика, продовження розв‘язку за параметром, теорія Герца, динамічна поведінка, кафедра будівельної механіки
Бібліографічний опис
Баженов В. А. Порівняння динамічної поведінки віброударної системи в залежності від характеру контакту між її елементами / В. А. Баженов, О. С. Погорелова, Т. Г. Постнікова Т. Г. // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ, 2014. – Вип. 92. – С. 83-91. - Бібліогр. : 8 назв.
Зібрання