Вип. 92

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/226

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 13
 • Документ
  Modeling of nonlinear deformation and buckling of elastic inhomogeneous shells
  (КНУБА, 2014) Bazhenov, V. A.; Solovei, N. A.; Krivenko, O. P.
  The paper outlines the fundamentals of the method of solving static problems of geometrically nonlinear deformation, buckling, and postbuckling behavior of thin thermoelastic inhomogeneous shells with complex-shaped mid-surface, geometrical features throughout the thickness, and multilayer structure under complex thermomechanical loading. The method is based on the geometrically nonlinear equations of three-dimensional thermoelasticity and the moment finiteelement scheme. The method is justified numerically. Comparing solutions with those obtained by other authors and by software LIRA and SCAD is conducted.
 • Документ
  Гармонічні коливання п’єзокерамічної круглої пластини з азимутальними розрізами електродів
  (КНУБА, 2014) Безверхий, О. І.; Левченко, В. В.; Макієвський, О. І.
  Виконано дослідження впливу азимутальних розрізів електродного покриття на частоти і форми коливань п’єзоелектричних кільцевих пластин, які поляризовані по товщині.
 • Документ
  Алгоритм розв’язання задач нелінійного деформування та стійкості пружнопластичних вісесиметричних оболонок середньої товщини
  (КНУБА, 2014) Максим’юк, Ю. В.
  Розроблена методика, яка базується на розрахункових співвідношеннях моментної схеми скінчених елементів (МССЕ), і запропонований алгоритм розв’язання систем нелінійних рівнянь пружнопластичного деформування і втрати стійкості вісесиметричних оболонок середньої товщини неканонічної форми, який дозволяє отримувати достовірні результати для широкого класу тонкостінних об’єктів.
 • Документ
  Чисельне моделювання напруженого стану полого циліндра з дефектом у вигляді каверни з тріщиною
  (КНУБА, 2014) Банько, С. М; Кобельский, С. В.,; Харченко, В. В.
  Представлено результати розрахунків напруженого стану полого циліндра з дефектом у вигляді тріщини, яка знаходиться в вершині каверни. Проаналізовано вплив геометричних параметрів каверни і тріщини на результати обчислень коефіцієнтів інтенсивності напружень та розкриття у вершині тріщини. Результати розрахунків порівнювали з відомими чисельними розв’язками про розтяг полого циліндра з тріщиною
 • Документ
  Неголономна динаміка коливань кружляння колон глибокого буріння
  (КНУБА, 2014) Гайдайчук, В. В.; Шевчук, Л. В.
  На основі методів неголономної механіки поставлена задача про коливання кружляння долота бурильної колони, яка попередньо напружена поздовжньою силою і обертається під дією прикладеного до долота моменту сил різання. Виконано аналіз механізму самозбудження коливань. Показано, що вони можуть бути як стійкі, так і нестійкі.
 • Документ
  Стохастичні параметричні коливання пружних систем з урахуванням їх попередніх станів
  (КНУБА, 2014) Ворона, Ю. В.; Лук’янченко, О. О.; Костіна, О. В.
  Побудова редукованих моделей стохастичних параметричних коливань пружних систем з урахуванням їх попередніх станів виконана на основі методів скінченних елементів, узагальнених координат, асимптотичного методу і функціонального підходу. Задача стохастичної стійкості сформульована в середньому відносно моментних функцій фазових координат першого порядку. Задача розв’язана за допомогою 7-стадійного безперервного методу Рунге-Кутта 5-го порядку і вкладених формул Дормана-Прінса. В якості прикладу досліджена стохастична стійкість параметричних коливань пружної системи з одним ступенем вільності з урахуванням її попередніх станів.
 • Документ
  Порівняння динамічної поведінки віброударної системи в залежності від характеру контакту між її елементами
  (КНУБА, 2014) Баженов, В. А.; Погорелова, О. С.; Постнік ова, Т. Г.
  Для порівняння динамічної поведінки віброударної системи при різних типах контакту між її елементами – твердому та м‘якому, побудовані та порівнюються криві навантаження та амплітудно-частотні характеристики системи для обох типів удару. Побудови виконуються методом продовження розв‘язку за параметром в сукупності з методом побудови періодичних розв‘язків суттєво нелінійних систем, якими і є віброударні системи, та моделюванням удару нелінійною силою контактної взаємодії, що базується на квазістатичній теорії Герца.
 • Документ
  Influence of system stiffness parameters at contact softness in vibroimpact system
  (КНУБА, 2014) Bazhenov, V. A.; Pogorelova, O. S.; Postnikova, T. G.
  The possibility of contact character changing by system parameters changing is researching. It is investigated the contact between two bodies in two-degree-of-freedom vibroimpact system. We show which parameters changing can transform the rigid impact in system into the soft one. In the main these parameters are the Young’s modulus and geometrical characteristics of the contact zone for both bodies.
 • Документ
  Взаємодія хвиль сильних розривів у воді з пружним екраном
  (КНУБА, 2014) Іванченко, Г. М.
  Використовуючи нульове наближення променевого методу, чисельно досліджена перебудова геометрії сферичних фронтів підводної хвилі сильних розривів та зміну імпульсу, що переноситься ними, при подоланні хвилею пружного екрану. Виявлено, що в ідеально пружних екранах поблизу місць повного внутрішнього відображення променів на межі середовищ вода-екран додаткові внутрішні напруження стрімко зростають.
 • Документ
  An estimation of residual lifetime of spatial structural elements under continual fracture condition
  (КНУБА, 2014) Bazhenov, V. A.; Gulyar, O. I.; Pyskunov, S. O.
  The techniques of modeling of continual fracture process for space circular and prismatic bodies under prolonged load condition and some results of determining of the estimated lifetime (up to local loss of material bearing capacity) and the residual (additional) lifetime (time of continual fracture zone growth) is presented in this paper. The Kachanov-Rabotnov’s scalar damage parameter to describe the continual fracture of the material and the semianalytic finite element method (SFEM) as numerical method of boudary problem solution is used. It‘s shown, that the value of residual lifetime could be differ significantly for different loading condition and object configuration.