Класифікація знань та інструментів інтеграції додатків підприємства з метою побудови інформаційної системи управління проектами

Ескіз недоступний
Дата
2019
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Забезпечення результативності, ефективності, керованості реалізації цілей та видів діяльності в умовах конкуренції потребує для їх підтримки застосування відповідних додатків, їх інтеграції в єдину інформаційну систему (ІС) для інтегрованого управління підприємством. ІС управління проектами (УП) є складовою єдиної ІС, будується для реалізації цілей інвестиційної діяльності. Для її побудови на практиці застосовують: модуль УП ERP, програмне забезпечення з УП, обидва додатки ізольовано або інтегровано. Доцільність інтеграції цих додатків пов'язана з: несумісністю їх інформаційних технологій; різною повнотою реалізації функціоналу УП та його відповідністю вимогам світових стандартів; наявністю зв'язку даних та видів діяльності в системі управління підприємством; неефективністю процесів УП через недоліки функціоналу УП ERP, ізольовану експлуатацію додатків та дублювання їх функцій і даних, ручне перенесення даних. Тому актуальним та своєчасним є застосування знань в галузі інтеграції додатків підприємства. Результатами дослідження є класифікації знань та інструментів у цій галузі. Класифікації пропонується застосовувати в проектах побудови ІС УП та в інших проектах інтеграції додатків підприємства.
Опис
Ключові слова
ІС УП, ERP, програмне забезпечення з УП, інтеграція додатків підприємства, кафедра управління проектами
Бібліографічний опис
Тулупов М. О. Класифікація знань та інструментів інтеграції додатків підприємства з метою побудови інформаційної системи управління проектами / М. О. Тулупов // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2019. – № 39. – С. 39 - 48. - Бібліогр. : 30 назв.
Зібрання