Класифікація знань та інструментів інтеграції додатків підприємства з метою побудови інформаційної системи управління проектами

Ескіз

Дата

2019

Автори

Тулупов, Михайло Олексійович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Забезпечення результативності, ефективності, керованості реалізації цілей та видів діяльності в умовах конкуренції потребує для їх підтримки застосування відповідних додатків, їх інтеграції в єдину інформаційну систему (ІС) для інтегрованого управління підприємством. ІС управління проектами (УП) є складовою єдиної ІС, будується для реалізації цілей інвестиційної діяльності. Для її побудови на практиці застосовують: модуль УП ERP, програмне забезпечення з УП, обидва додатки ізольовано або інтегровано. Доцільність інтеграції цих додатків пов'язана з: несумісністю їх інформаційних технологій; різною повнотою реалізації функціоналу УП та його відповідністю вимогам світових стандартів; наявністю зв'язку даних та видів діяльності в системі управління підприємством; неефективністю процесів УП через недоліки функціоналу УП ERP, ізольовану експлуатацію додатків та дублювання їх функцій і даних, ручне перенесення даних. Тому актуальним та своєчасним є застосування знань в галузі інтеграції додатків підприємства. Результатами дослідження є класифікації знань та інструментів у цій галузі. Класифікації пропонується застосовувати в проектах побудови ІС УП та в інших проектах інтеграції додатків підприємства.

Опис

Ключові слова

ІС УП, ERP, програмне забезпечення з УП, інтеграція додатків підприємства, кафедра управління проектами

Бібліографічний опис

Тулупов М. О. Класифікація знань та інструментів інтеграції додатків підприємства з метою побудови інформаційної системи управління проектами / М. О. Тулупов // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2019. – № 39. – С. 39 - 48. - Бібліогр. : 30 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset