Розвиток законодавчого забезпечення реформування житлово-комунального господарства

Ескіз

Дата

2016

Автори

Степанюк, Ігор Леонідович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Економічна думка

Анотація

Актуальність дослідження реформування житлово-комунального господарства (далі – ЖКГ) пояснюється тим, що, по-перше, воно є галуззю сфери послуг і найважливішою частиною територіальної інфраструктури, що визначає умови життєдіяльності людини, перш за все комфортності житла, його інженерне впорядкування, якість і надійність послуг транспорту, зв'язку, побутових та інших послуг, від яких залежить стан здоров'я, якість життя і соціальний клімат в населених пунктах. Підприємства системи житлово-кому- нального господарства є складовою матеріально-побутової сфери соціальної інфраструктури і забезпечують процес реалізації суспільних і особистих потреб населення шляхом надання житлово-комунальних послуг. Згідно із законом України «Про житлово-комунальні послуги» від 24.06.2004 р. No 1875-IV [1], ці послуги є результатом господарської діяльності, спрямованої на забезпечення умов проживання та перебування осіб у жилих і нежилих приміщеннях, будинках і спорудах, комплексах будинків і споруд відповідно до нормативів, норм, стандартів, порядків і правил.

Опис

Ключові слова

житлово-комунального господарство, реформування житлово-комунального господарства, соціальна інфраструктура

Бібліографічний опис

Степанюк І. Л. Розвиток законодавчого забезпечення реформування житлово-комунального господарства / І. Л. Степанюк // Регіональна політика : історичні витоки, законодавче регулювання, практична реалізація : зб. наук. праць : в 2 ч. / Мін-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. та ін. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2016. - Вип. 2, ч. 1 : Друга міжнародна наук.- практ. конф., 14 -15 грудня, 2016 р., Київ. - Київ : Економічна думка. - С. 250 - 255. - Бібліогр. : 13 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset