Придніпровський регіон в історичному та етнокультурному аспектах

Ескіз

Дата

2016

Автори

Лисенко, Галина Іванівна
Волкова, Світлана Петрівна
Омелян-Скирта, Надія Григорівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Економічна думка

Анотація

Перш за все слід визначитися з географічними межами Придніпровського регіону, оскільки це поняття стосується не тільки Дніпропетровської, а й суміжних з нею областей, враховуючи різні підходи до регіоналізації України. Так, групою вчених Національної академії наук (М. Долішній, М. Паламарчук, О. Паламарчук), ґрунтуючись на дослідженнях природи, населення і господарства України, а також на вивченні спроб соціально- економічної регіоналізації інших авторів, було виділено на території України шість макрорегіонів: Центральний, Донецький, Західний, Придніпровський, Причорноморський, Харківський.

Опис

Ключові слова

регіон Придніпровський, розпис Петриківський

Бібліографічний опис

Лисенко Г. І. Придніпровський регіон в історичному та етнокультурному аспектах / Г. І. Лисенко, С. П. Волкова, Н. Г. Омелян-Скирта // Регіональна політика : історичні витоки, законодавче регулювання, практична реалізація : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2016. - Вип. 2, ч. 2 : Друга міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 14 -15 грудня 2016 р. - С. 187 - 192. - Бібліогр. : 8 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced