Підвищення конкурентоспроможності України та її регіонів за умов відкритої економіки

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Автори
Марчук, Юрій Леонідович
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Обґрунтовано залежність конкурентоспроможності регіону при міжрегіональній торгівлі від конкурентоспроможності країни при міжнародній торгівлі. Досліджено взаємозв'язок конкурентоспроможності регіону й регіонального ринку. Окреслено основні фактори конкурентної переваги – системи компонентів, які взаємно підсилюють один одного, оскільки кожний фактор впливає на всі інші; наведено поділ таких факторів на декілька груп. Визначено основні напрями, за якими повинна здійснюватися інвестиційно-інноваційна політика в регіонах.
Опис
Ключові слова
конкурентоспроможність, регіональний розвиток, конкурентна боротьба, інвестиційно-інноваційна політика, конкурентні переваги, ресурсне забезпечення, кафедра менеджменту в будівництві
Бібліографічний опис
Марчук Ю. Л. Підвищення конкурентоспроможності України та її регіонів за умов відкритої економіки / Ю. Л. Марчук // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2014. – № 19. – С. 89-97. - Бібліогр. : 11 назв.
Зібрання