Ентропійні моделі оцінки рівня спостережуваності споживачів в електричних мережах при формуванні портфелів проектів зниження втрат

Ескіз недоступний
Дата
2017
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто метод формування портфеля проектів зниження втрат електроенергії у електричних мережах з урахуванням рівня невизначеності. Визначено модель та принципи формування портфеля проектів зменшення втрат в електричних мережах на основі ентропії, як міри невизначеності впливу проекту на систему щодо зменшення втрат електроенергії. Метод управління портфелем використовує показники ентропії енергопостачальної системи на рівні фідеру. Портфель проектів визначається на основі рівнів ентропії у вузлах фідеру та невизначеності стану енергопостачальної системи, а також на базі стратегії розвитку компанії щодо управління портфелями проектів на основі контрольованої невизначеності. Завдяки адитивним властивостям ентропії проектів портфеля запропоновано обмежити рівень невизначеності та впровадити стратегію щодо такого обмеження. Раціональний рівень невизначеності системи визначається після впровадження портфеля проектів за рахунок зменшення втрат у електромережі.
Опис
Ключові слова
метод формування портфеля проектів, невизначеність стану енергопостачальної системи, фідер, ентропія, стратегія розвитку компанії, кафедра управління проектами
Бібліографічний опис
Ачкасов І. А. Ентропійні моделі оцінки рівня спостережуваності споживачів в електричних мережах при формуванні портфелів проектів зниження втрат / І. А. Ачкасов // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2017. – № 29. – С. 6 - 11. - Бібліогр. : 15 назв.
Зібрання