Розробка математичної моделі представлення, управління та оцінки наукометричних суб’єктів

Ескіз

Дата

2015

Автори

Миронов, Олексій Вадимович
Білощицький, Андрій Олександрович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Однією зі складових оцінок діяльності ВНЗ у всьому світі є визначення узагальненого показника якості та результатів наукових досліджень окремого вченого, кафедри університету і вищих навчальних закладів в цілому. У сучасному світі інформаційних технологій саме множина публікацій, які доступні у web-просторі, дозволяє оцінити науковий рівень досліджень. Проте, відсутність єдиних вимог та стандартів до розміщення та управління науковими працями створює реальні перешкоди на шляху до якісної оцінки результатів діяльності науко метричних суб’єктів. Вирішення даної проблеми потребує: по-перше, визначення основних сутностей суб’єктів наукометрії та зв’язків між ними; по-друге, створення належного ступеня формалізації процесів управління науковими публікаціями на різних етапах їх обробки; по-третє, кінцевим етапом розробки моделі є створення глобальної бази даних вчених, наукових публікацій, наукових журналів, закладів для визначення рейтингу цитованості та популярності вищезгаданих суб’єктів. В роботі було розроблено модель представлення науково-публіцистичного контенту в мережі Інтернет, на основі якої запропоновано систему стандартизації вимог до науково-публіцистичних робіт. Окрім того, проведено аналіз та математичний опис моделі механізму оцінки наукової діяльності наукометричних суб’єктів, процесу їх оцінювання та середовища, в якому зазначений процес відбувається.

Опис

Ключові слова

наукометричні суб’єкти, публікації, цитування, оцінка рейтингу, наукометрические субъекты, публикации, цитирования, оценка рейтинга, publications, citation, rating assessment, кафедра інформаційних технологій

Бібліографічний опис

Миронов О. В. Розробка математичної моделі представлення, управління та оцінки наукометричних суб’єктів / О. В. Миронов, А. О. Білощицький // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов. – Київ : КНУБА, 2015. – № 23. – С. 147-152. - Бібліогр. : 10 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset