Профілювання стратегії розвитку в управлінні інфраструктурними проектами

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Автори
Козир, Борис Юрійович
Запривода, Аліна Анатоліївна
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто моделі і методи профілювання стратегії управління інфраструктурними проектами. Проаналізовано наявний стан цілепокладання та визначення ефективних стратегій реалізації проектів в динамічному оточенні, викликів, ризиків та можливостей. Стійкість розвитку організації в умовах швидких та критичних змін зовнішнього та внутрішнього середовища може бути забезпечена ефективними моделями і методами цілепокладання та ціледосягнення інфраструктурних проектів в умовах критичних змін зовнішнього та внутрішнього середовища. Для управління інфраструктурними проектами з урахуванням динаміки та адекватним реагуванням і забезпеченням компенсації змін в оточенні, менеджер інфраструктурного проекту прогнозує тенденції розвитку оточення в короткостроковій і довгостроковій перспективі. Формулювання місії та визначення стратегії інфраструктурного проекту базується на концепції оцінки його цінності так, як це уявляє замовник, який дозволить зацікавленим сторонам здійснювати максимально продуктивну комунікацію і, за необхідності, погоджувати із замовником зміни і доповнення до інфраструктурного проекту. Розглянуто контекстний аналіз як методологія осмислення і представлення цілісної картини інфраструктурного проекту. Цей аналіз застосовується для інтерпретації місії та стратегії, якщо взаємодіючі численні цінності інфраструктурного проекту виражені абстрактно. Невизначеність подібного типу спричиняє численні втрати і додаткові витрати. Непорозуміння виникають через те, що контекст місії та стратегія не можуть бути розкритими повністю внаслідок нерозвиненості відповідних моделей та методів. Тому для опису місії та стратегії інфраструктурного проекту пропонуються основні правила їх інтерпретації.
Опис
Ключові слова
інфраструктурні проекти, стратегії розвитку, зацікавлені сторони, модель «як є», ідеальна модель, ризики та можливості, кафедра управління проектами
Бібліографічний опис
Козир Б. Ю. Профілювання стратегії розвитку в управлінні інфраструктурними проектами / Б. Ю. Козир, А. А. Запривода // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2019. – № 40. – С. 51-59. - Бібліогр. : 16 назв.
Зібрання