Особливості реконструкції зовнішніх фасадних елементів

Ескіз

Дата

2021

Автори

Шпакова, Ганна
Шпаков, Андрій

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

В статті розглянуті актуальні питання реконструкції найбільш вразливих, з точки зору експлуатації, елементів будівель та споруд – фасадних несучих елементів, виносів та балконів. Актуальність теми дослідження визначається розповсюдженістю дефектів даного типу конструкцій, які виникають в процесі будівництва, експлуатації та відновлювального ремонту. Наведено приклади типових проєктно-конструкторських рішень балконів та проаналізовано фактори впливу на лабільність будівельних конструкцій даного типу в залежності від джерел їх виникнення та етапу життєвого циклу будівлі та самої конструкції. Описані види експлуатаційних навантажень та типові деформаційні процеси в конструкціях балконів та проєктно-конструкторські рішення, які спрямовані на нівелювання негативних наслідків впливу на конструкції факторів зовнішнього середовища, організаційно-технологічних помилок при зведенні та експлуатації, а також сполучення зазначених факторів, що можуть призвести до зниження експлуатаційних характеристик та несучої спроможності конструкцій, що розглядаються. Визначені найбільш ефективні, з конструктивної, економічної та організаційної точок зору, рішення для реконструкції та відновлення різних типів зовнішніх елементів фасадів, балконів. В статті наголошується на важливості забезпечення відповідності характеристик зовнішніх елементів фасадних конструкцій шляхом створення регламентів обслуговування конструкцій на основі державних нормативних документів та методиці раціонального вибору відповідних систем технологій для реконструкції та відновлення такого важливого для нормальної експлуатації цивільних будівель та споруд конструктивного елемента як балконні конструкції різних типів.

Опис

Ключові слова

кафедра будівельних технологій, кафедра менеджменту в будівництві, відновлювальний ремонт, експлуатація, підсилення балконної плити, реконструкція, «глухий» анкер, refurbishment repair, exploitation, strengthening the balcony slab, reconstruction, «blind» anchor

Бібліографічний опис

Шпакова Г. Особливості реконструкції зовнішніх фасадних елементів / Г. Шпакова, А. Шпаков // Будівельні конструкції. Теорія і практика : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. О. Д. Журавський. – Київ : КНУБА, 2021. – Вип. 8. – С. 109 – 117. – Бібліогр. : 14 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset