Екологічна характеристика природно–антропогенних гідроекосистем водного басейну р. Кальміус

Ескіз

Дата

2014

Автори

Удод, В. М.
Жукова, О. Г.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА : ІТГІП

Анотація

При екологічній оцінці стану гідроекосистем (ГЕ) водного басейну Кальміус (ВБК) використовують інженерно-екологічні показники та їх параметри, більшість з яких запропоновано нами. Використано системно–басейновий підхід досліджень ВБК, основою якого стали систематизація і обробка даних екологічного моніторингу за довгостроковий період. Такий період дозволив встановити наукові закономірності розвитку природно– антропогенних ГЕ в умовах постійного техногенного навантаження на них. Показано, що поява цих систем пов’язана із змінами асиміляційної ємності водного середовища, збільшенням техноємності та змінами структурно–функціональних властивостей ГЕ, зниженням самовідновної здатності ГЕ. Отримані результати стануть у пригоді для забезпечення раціонального використання водних ресурсів.

Опис

Ключові слова

кафедра охорони праці та навколишнього середовища, природно–антропогенні гідроекосистеми, водний бассейн, техногенне навантаження, екологічний моніторинг, ГДК токсичних металів

Бібліографічний опис

Удод В. М. Екологічна характеристика природно–антропогенних гідроекосистем водного басейну р. Кальміус / В. М. Удод, О. Г. Жукова // Екологічна безпека та природокористування : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., Ін-т телекомунікацій і глобал. інформ. простору ; гол. ред. : О. С. Волошкіна, О. М. Трофимчук. – Київ : КНУБА : ІТГІП, 2014. - Вип. 15. - С. 61 - 72. - Бібліогр. : 8 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset