Чисельне моделювання термонапруженого стану шаруватого покриття автомобільної дороги

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Автори
Гайдайчук, В. В.
Мозговий, В. В.
Заєць, Ю. О.
Шевчук, Л. В.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Поставлена задача про комп’ютерне моделювання еволюції полій температури та напружень в масиві дорожнього покриття. Побудовані скінченно-елементні моделі явищ поширення тепла і формування викликаних ним полів напружень. Показано, що сформульоване рівняння теплопровідності є сингулярно збуреним. В зв’язку з цим поля температури, спричинені еволюцією зовнішнього теплового збурення, мають вид крайових ефектів, локалізованих у вузькій зоні вільної поверхні покриття.
Опис
Ключові слова
автомобільна дорога, асфальтобетонне покриття поле температур, термопружне деформування, шарувато-неоднорідний напівпростір, кафедра теоретичної механіки
Бібліографічний опис
Чисельне моделювання термонапруженого стану шаруватого покриття автомобільної дороги / В. В. Гайдайчук, В. В. Мозговий, Ю. О. Заєць, Л. В. Шевчук // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.- техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ, 2017. – Вип. 98. – С. 56 - 71. - Бібліогр. : 12 назв.
Зібрання