Чисельне моделювання термонапруженого стану шаруватого покриття автомобільної дороги

Ескіз

Дата

2017

Автори

Гайдайчук, В. В.
Мозговий, В. В.
Заєць, Ю. О.
Шевчук, Л. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Поставлена задача про комп’ютерне моделювання еволюції полій температури та напружень в масиві дорожнього покриття. Побудовані скінченно-елементні моделі явищ поширення тепла і формування викликаних ним полів напружень. Показано, що сформульоване рівняння теплопровідності є сингулярно збуреним. В зв’язку з цим поля температури, спричинені еволюцією зовнішнього теплового збурення, мають вид крайових ефектів, локалізованих у вузькій зоні вільної поверхні покриття.

Опис

Ключові слова

автомобільна дорога, асфальтобетонне покриття поле температур, термопружне деформування, шарувато-неоднорідний напівпростір, кафедра теоретичної механіки

Бібліографічний опис

Чисельне моделювання термонапруженого стану шаруватого покриття автомобільної дороги / В. В. Гайдайчук, В. В. Мозговий, Ю. О. Заєць, Л. В. Шевчук // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.- техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ, 2017. – Вип. 98. – С. 56 - 71. - Бібліогр. : 12 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset