Способи розміщення житлової забудови на парцелах кварталів центральних частин малих історичних міст Західної України

Ескіз

Дата

2017

Автори

Ясінський, М. Р.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

У статті наведено результати аналізу способів розташування житлової забудови на ділянках позаринкових кварталів центральних частин малих історичних міст. Проілюстровано різноманітність та відмінності між історичними та сучасними способами розташування забудови. Висвітлено їх типи та поширеність у досліджуваних містах. Виявлено основні способи розташування будинків, які носять деструктивний характер для історичного середовища та втрачені способи забудови парцелей.

Опис

Ключові слова

центральна частина міста, історичне місто, парцеля, забудова парцелі, типи забудови, central part of town, historical town, parcel, parcel building, types of building, центральная часть города, исторический город, парцели, застройка парцели, типы застройки

Бібліографічний опис

Ясінський М. Р. Способи розміщення житлової забудови на парцелах кварталів центральних частин малих історичних міст Західної України / М. Р. Ясінський // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. – Київ : КНУБА, 2017. – Вип. 13. – С. 195-205. - Бібліогр. : 9 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset