Формування оптимального робочого середовища для офісних об’єктів

Ескіз

Дата

2019

Автори

Ващенко, О. С.
Хараборська, Юлія Олександрівна
Vashchenko, O.S.
Haraborska, Y. O.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

На сьогоднішній день основна професійна діяльність людини полягає в різній інтелектуальній творчості - «інтелектуальному виробництві». І протікає цей процес переважно в різних офісних просторах (дослідних, офісних центрах, бізнес-парках), сукупність яких позначена як «офісні об'єкти». В даній статті розглядається формування сучасних офісних споруд і ділового середовища, що спрямовані на організацію руху інформаційних потоків і розвиток нових напрямків знань. The main professional activity of a person today consists of various intellectual activities involving creativity that is called “intellectual production”. This process takes place mainly in various office spaces (research, office centers, business parks), which are combined in this article as “office objects”. The formation of modern office buildings and the business environment which is aimed at organizing information flows and at developing new areas of knowledge is discussed in the article.

Опис

Ключові слова

кафедра теорії архітектури, офісний простір, ергономіка, організація, планування, гнучкість, робоче середовище, багатофункціональність, комфорт, офісні об’єкти, office space, organization, planning, ergonomics, work environment, multi-functionality, flexibility, office facilities, comfort

Бібліографічний опис

Ващенко О. С. Формування оптимального робочого середовища для офісних об’єктів / О. С. Ващенко, Ю. О. Хараборська / Архітектурний вісник КНУБА : наук.-виробн. зб. // Київ. нац. ун-т буд-ва і арх-ри ; відп. ред. П. М. Куліков. - Київ : КНУБА, 2019. - Вип. 17-18. - С. 474 - 481. - Бібліогр. : 11 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset