Вдосконалення методів аналізу небезпек і виробничого ризику

dc.contributor.authorКасьянов, Микола Анатолійович
dc.contributor.authorМедяник, Віктор Олександрович
dc.contributor.authorГунченко, Оксана Миколаївна
dc.contributor.authorПроніна, Юлія Генадіївна
dc.date.accessioned2020-09-21T11:12:59Z
dc.date.available2020-09-21T11:12:59Z
dc.date.issued2015
dc.description.abstractМета. Аналіз зазначених і інших даних показує, що головну небезпеку у наш час несуть усі види енергії техногенного походження. Тому на передній план виходить необхідність у розробці методичних рекомендацій по дослідженню і вдосконаленню безпеки за допомогою встановлення і вивчення причинно-наслідкових зв’язків та функціональних властивостей у системі «людина-машина-середовище», що і є основною метою даної статті. Методика. При аналізі ризику використовуються якісні і кількісні методи, які застосовуються у залежності від життєвого циклу об’єкта, цілей і задач виробництва. Але, перевага віддається кількісним методам з-за наочності результатів і можливості порівняння різних варіантів і об’єктів за однаковими показниками ризику. Однак таким методам притаманними є складність моделей, які використовуються, різноманітність допущень, які приймаються, і невизначеність початкової інформації, що інколи визиває сумнів в отриманих результатах. А якісні методи аналізу небезпек здатні суттєво збільшити його достовірність, оскільки базуються на детальному розгляді можливих відхилень і відмов технічної системи або у здійсненні технологічного процесу. З цією метою використовуються стандарти по методам HAZID (ідентифікація небезпек) і HAZOP (аналіз небезпек і працездатності), для впровадження яких в умовах України виникає необхідність у розробці Держстандарту, який був би модифікованим по відношенню до них і, зокрема, до міжнародного стандарту MEK 61882:2001 «Дослідження небезпеки і працездатності (HAZOP). Керівництво до застосування» шляхом внесення до нього деяких технічних відхилень або коректив для адаптації з діючими нормативними документами. Результати. У статті обґрунтована необхідність розробки Держстандарту або методичних рекомендацій по дослідженню і вдосконаленню безпеки за допомогою встановлення і вивчення причинно-наслідкових зв’язків та функціональних властивостей у системі «людина- машина-середовище», використання яких у даний час дає можливість отримувати коректні кількісні величини показників ризику. Наукова новизна і практична значимість. Обґрунтовано необхідність внесення у схему взаємозв’язків областей використання методів аналізу небезпек і виробничого ризику у якості етапів життєвого циклу об’єкта (технічної системи) таких, як «випробування», «зберігання», «введення в експлуатацію» і «ремонт», що поряд з тими, що використовуються, більш досконало на вибраному об’єкті дослідження (виробнича дільниця, цех, будівельний майданчик і т. ін.) встановлювати пріоритети можливих небезпек, інтегральні зони травмування працівників, та порівнювати ефективність заходів безпеки.uk_UA
dc.identifier.citationВдосконалення методів аналізу небезпек і виробничого ризику / М. А. Касьянов, В. О. Медяник, О. М. Гунченко, Ю. Г. Проніна // Строительство, материаловедение, машиностроение : сб. науч. тр. / Приднепр. гос. академия стр-ва и архит. ; гл. ред. В.И. Большакова. – Днепропетровск, 2015. - Вып. 84. - С. 116 - 122. - Библиогр.: 14 назв. - Сер. "Энергетика, экология, компьютерные технологии в строительстве.uk_UA
dc.identifier.isbn978-966-323-128-0
dc.identifier.urihttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/5693
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherГВУЗ ПГАСАuk_UA
dc.relation.ispartofseriesохорона праці;2015_3
dc.subjectбезопасностьuk_UA
dc.subjectтравматизмuk_UA
dc.subjectметоды анализа опасностейuk_UA
dc.subjectпроизводственный рискuk_UA
dc.subjectисследованияuk_UA
dc.subjectкафедра охорони праці та навколишнього середовищаuk_UA
dc.subject.udc005.334:614.8uk_UA
dc.titleВдосконалення методів аналізу небезпек і виробничого ризикуuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Файли
Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
Статья- 2015 Днепр №84-ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ АНАЛІЗУ НЕБЕЗПЕК І ВИРОБНИЧОГО РИЗИКУ.pdf
Розмір:
1.09 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
3.67 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: