Романтичні твори дерев’яного сакрального зодчества архітектора Олега Слєпцова: світові та національні ідеї формотворення

Ескіз недоступний
Файли
Дата
2018
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Стаття присвячена композиційному і просторово-конструктивному аналізу творів українського дерев’яного сакрального зодчества архітектора Олега Слєпцова в річищі акцентування в них рис національної ідентичності та тлі залученості до процесу глобального розвитку світових ідей храмобудівництва.
Опис
Ключові слова
кафедра основ архітектури та архітектурного проектування, Олег Слєпцов, українська дерев’яна церква, національна ідентичність, світові ідеї храмобудівництва
Бібліографічний опис
Шевцова Г. В. Романтичні твори дерев’яного сакрального зодчества архітектора Олега Слєпцова: світові та національні ідеї формотворення / Г. В. Шевцова // Архітектурний вісник КНУБА : наук. - вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. - Київ : КНУБА, 2018. - Вип. 14 - 15. - С. 44 - 67. - Бібліогр. : 23 назви.
Зібрання