Романтичні твори дерев’яного сакрального зодчества архітектора Олега Слєпцова: світові та національні ідеї формотворення

Ескіз

Дата

2018

Автори

Шевцова, Г. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Стаття присвячена композиційному і просторово-конструктивному аналізу творів українського дерев’яного сакрального зодчества архітектора Олега Слєпцова в річищі акцентування в них рис національної ідентичності та тлі залученості до процесу глобального розвитку світових ідей храмобудівництва.

Опис

Ключові слова

кафедра основ архітектури та архітектурного проектування, Олег Слєпцов, українська дерев’яна церква, національна ідентичність, світові ідеї храмобудівництва

Бібліографічний опис

Шевцова Г. В. Романтичні твори дерев’яного сакрального зодчества архітектора Олега Слєпцова: світові та національні ідеї формотворення / Г. В. Шевцова // Архітектурний вісник КНУБА : наук. - вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. - Київ : КНУБА, 2018. - Вип. 14 - 15. - С. 44 - 67. - Бібліогр. : 23 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset